Foto: Stefan Engl, www.bayerwaldnatur.de

Informace / léto

Sezónní provozní doba: od 1. května do předběžně 31. října 2010. Provozní doba vleku vždy od středy do neděle od 09,15 bis 16,45 hodin. V pondělí a úterý zavřeno. 24. a 25. května a od 19. července až 5. září 2010 otevřeno po celý den. Provozní doba letní sáňkařské dráhy: vždy od středy do neděle od 9,30 do 16,45 hodin. V pondělí a úterý zavřeno. 24. a 25. května a od 19. července až 5. září  2010 otevřeno po celý den.


 DubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjen Listopad
01 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
02 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
03 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
04 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
05 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
06 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
07 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
08 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
09 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
10 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
11 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
12 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
13 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
14 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
15 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
16 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
17 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
18 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
19 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
20 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
21 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
22 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
23 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
24 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
25 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
26 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
27 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
28 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
29 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
30 icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon an icon anaus beides
31 - icon an - icon an icon an - icon an icon anaus beides

 

 DubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjen ListopadLegenda – použité ikony s vysvětlivkami:

Zelená ikona: volno / otevřeno /  v provozu
Červená ikona: zavřeno / mimo provoz
Šedá ikona: omezený provozCeník a tarifní pokyny

Jízdenky na vlek jsou v prodeji pouze u centrální pokladny. Časové jízdenky a sezónní tikety platí pouze pro jednu sezónu. Ceny jsou platné do odvolání. Změna vyhrazena – bez záruky. Všechny ceny jsou uvedeny v € a jsou incl. DPH. Dětský tarif se vztahuje na děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, nutno předložit doklad o věku. Skupinový tarif: 20 osob a více – jízdenky musí být zakoupeny jednorázově. Senioři: 60 let a více. Těžce tělesně postižení: 50% sleva (po předložení průkazu).


KONTROLA JÍZDNÉHO

Přepraveni budete pouze s platnou jízdenkou. Platnost jízdenek je kontrolována na každém vleku elektronickou čtečkou (či přímou vizuální kontrolou personálem). Turniket se otevře pouze v případě platné jízdenky.

Ztracené a poškozené karty nebudou vyměny ani nahrazeny. Dodatečná výměna karet, prodloužení nebo posunutí doby jejich platnosti není možná.  Přenos nebo další prodej jízdenek třetím osobán je přísně zakázán a může vést až k trestnímu stíhání. Špatným počasím, předčasným odjezdem, nemocí, výpadkem provozu vleků atp. nevzniká nárok na náhradu či prodloužení platnosti karet.


Náhrada v případě nehody

Nárok na náhradu (u 7-denních jízdenek a sezónních tiketů) vzniká pouze v případě sportovních úrazů, a to výhradně u poškozené osoby. Jízdenka musí být deponována neprodleně na nejbližší pokladně. Každý nárok na vrácení je nutno doložit lékařským písemným vyjádřením a dokladem s fotografií. Výše náhrady bude proplacena poměrnou částí.

Stav 11.2011

zum Seitenanfang