informace / zima

Pri dobrých snehových podmínkách zahajuje zimní sezóna na Geißkopfu 23. prosince 2011 a koncí 18. brezna 2012. Vleky jsou v provozu denne od 8.30 do 16.30 hodin. Vecerní lyžování je predbežne v provozu od 4. ledna 2012, vždy od stredy do soboty od 18.00 hod. do 21.45 hod. Aktuální informace, zmeny, snehové podmínky a informace o sjezdovkách získáte na „snehovém telefonu“: 0049 (0)9920/485.


ceny a informace o sazbách

Ceny jsou platné do odvolání. Zmena vyhrazena. Všechny ceny jsou uvedeny v eurech vc. DPH. Deti a mladiství: od 6 let do ukoncených 15 let veku (nutno doložit legitimací). Deti do 6 let potrebují samostatnou jízdenku pouze tehdy, obsazují-li jednu stranu vleku, napr. pri lyžarských kurzech. Pokud je díte do horní stanice prepravováno obvykle mezi nohami dospelého, nepotrebuje vlastní jízdenku. Manželé, nesezdané páry a rodice-samoživitelé s vlastními detmi do 15 let. Detské a mládežnické ceny pouze po predložení dokladu o veku. Skupinové ceny nad 20 osob – jízdenky však musí být zakoupeny jednorázove. Seniori nad 60 let a težce zdravotne postižené osoby mají 50% slevu (po predložení prukazu).


prodej, kontrola, výmena a platnost jízdenek

Veškeré jízdenky zakoupíte u centrální pokladny. Casove omezené jízdenky a sezónní permanentky jsou platné  pro danou zimní sezónu, bodové jízdenky platí pro dve zimní sezóny. Prepravovány mohou být pouze osoby s platnou jízdenkou. Kontrolu provádí laserová ctecka u každého vleku, prípadne personál u vleku.Turniket se otevre pouze po priložení platné jízdenky. Poškozené jízdenky není možné ani vymenit, ani vrátit. Následná výmena jízdenek, prodloužení ci zmena doby jejich platnosti není možná. Jízdenky jsou neprenosné, jejich prodej tretím osobám je prísne zakázán a muže být trestne stíhán. Špatné pocasí, predcasný odjezd, nemoc, ztráta nebo výpadek v provozu vleku neopravnují ke vzniku náhrady nebo prodloužení jízdenek.


náhrada v prípade úrazu

Penežní náhrada (u 7-denních jízdenek a sezónních permanentek) muže vzniknout pouze pri spotovních úrazech, a to výhradne ve prospech poškozené osoby. Skipass musí být bezprostredne po nehode vrácen u pokladny, spolu s lékarským potvrzením a prukaz totožnosti poškozeného. Výše penežní náhrady je urcena pomernou cástí k dobe užívání skipassu.

Stand 01.2012
zum Seitenanfang